Henvisninger til aktuelle og nyttige hjemmesider.
   
Af hensyn til SPAM er private e-mailadresser ikke medtaget her

 • Lokalhistorisk Arkiv,  Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg, Lis Thavlov,  Tlf. 87 22 19 23, lt@silkeborgbib.dk
    
 • Balle Sogns Lokalhistoriske forening   Formand: Hanne Just Pedersen, 86 86 90 85
    
 • Funder Lokalhistoriske Forening   Kontakt:  Villi Hansen, tel. 8685 1206
    
 • Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening  Formand:  Teddy Greibe Jensen, 86 86 70 47
    
 • Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Lemming, Sejling, Serup og Sinding
      Ingen hjemmeside.  Formand:  Poul Erik Bach, Tlf. 21566047
    
 • Virklund. Ingen hjemmeside.   Kontakt:  Preben Strange, Tlf. 86 83 67 20
    
 • Papirmuseet Bikuben  arbejdende papirmuseum
 • Museum Silkeborg  med Tollundmanden og lokale historiske samlinger
 • Linå sogns kirkebøger  Kirkebøger fra perioden 1768-1892


  Opdateret 10.6.2014