Lidt om hjemmesiden
   
Denne hjemmeside for Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening er baseret på materiale og forarbejde af
 Erling Madsen , som indsamlede mange informationer af lokalhistorisk art og lagde dem på sin hjemmeside www.sejs-silkeborg.dk.   Den er efterfølgende overdraget til Lokalhistorisk Forening, som nu også har domænet www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk

Disse nye sider bruger et andet lay-out i forsøget på at finde en fælles standard og gøre det nemmere at finde rundt i det omfattende materiale.   Der arbejdes fortsat på dette mål, og der kommer hen ad vejen tilføjelser og ændringer i det omfang, vi eller brugerne finder det ønskeligt.   Vi vil f.eks. gøre det muligt at udskrive siderne og søge efter data.

Det er muligt at sende kommentarer og forslag til Lokalhistorisk Forening  her.

I december 2007 blev der problemer med udbyderen Surftown, hvorefter vor server uventet blev lukket, og vi måtte akut flytte til ny udbyder. I den forbindelse blev de gamle sider tabt og kalenderdata blev beskadiget.

Hjemmesiden er nu genoprettet og kalenderen igen opdateret.

Opdateret den 12. januar 2008